จัดสรรโอนเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมฯระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2558 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ

1. หนังสือนำส่ง สพป.

2.หนังสือนำส่ง สพม.

3. บัญชีจัดสรร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *