กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศการเรียกเงินอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ 2/2557 คืนกรณีนักเรียนซ้ำซ้อน
1.หนังสือนำ
2.บัญชีซ้ำซ้อน ราย สพท.
3.รายโรง

4. สรุปรายโรง ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
5. นักเรียนซ้ำซ้อน ราย สพท.  6. นักเรียนซ้ำซ้อน รายโรง
7.บัญชีหักเงินอุดหนุนซ้ำซ้อน ราย สพท. และรายโรง

รายชื่อที่งบประมาณแจ้ง ขอข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฏาคม 2558 ตรวจสอบแล้วยังมีโรงเรียนจำนวนมากยังไม่ได้ตรวจสอบและยืนยันตัวตนนักเรียนที่เรียนอยู่

ขอความกรุณาเจ้าหน้าที่เขตดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกับโรงเรียนต่างสังกัดที่ ระบบ Data management center ปี 2558 เทอม 2 เมนูเขตพื้นที่การศึกษา รายงานระดับเขต รายชื่อที่ดาวน์โหลดมาจะเป็นรายชื่อปัจจุบันที่โรงเรียนส่งข้อมูลเข้ามาที่ระบบ Data management center แล้ว ณ วันที่ 11 ส.ค. 2558 เป็นต้นไป ( update ใหม่ทุกๆวัน)

Selection_012

แจ้งรายชื่อให้โรงเรียนตรวจสอบและส่งเอกสารยืนยันผ่านทางระบบ Data management center ปี 2558 เทอม 2 เมนูโรงเรียน อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนเท่านั้น

สิ้นสุดการอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนภายในวันที่31 สิงหาคม 2558

แจ้งเวียน สพม. ทุก สพม.

เรื่อง การลงทะเบียนบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านงานทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา (SGS)
เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานทะเบียนวัดและประเมินผลทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

หนังสือแจ้งลงทะเบียน

Click ที่นี่เพื่อลงทะเบียน  (ลงทะเบียนภายในวันที่ 18  สิงหาคม 2558)

หนังสือแจ้งอบรม SGS    ตารางการอบรม  ตารางกำหนดรุ่นอบรม

ตารางโอนจัดสรร 1    ตารางโอนจัดสรร 2

หมายเหตุ   ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ที่มีระบบปฏิบัติการ windows7  และใช้ Microsoft office version 2010  พร้อมปลั๊กไฟสำหรับเสียบพ่วงระบบไฟฟ้า  และไฟล์ฐานข้อมูลจากโปรแกรม student เดิม ไปเข้ารับการอบรม SGS ด้วย

แจ้งลิงค์การจัดทำข้อมูลทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.    ระบบ SGS (Secondary Grading System) 
ติดต่อสอบถาม อ.สมชาติ  E-mail  r-somchart@hotmail.com, suparang.jnj@hotmail.com
LineID 0818522097

สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพป.  ระบบ SchoolMIS
ติดต่อรับ password ระบบ SchoolMIS ที่ E-mail : phayoune@gmail.com
LineID phayoune

หนังสือแนวปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
รหัสตำบล

ประกาศ วันที่ 13 กรกฏาคม 2558

เจ้าหน้าที่ ข้อมูลสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล,เพิ่มนักเรียน, ย้ายเข้า, ย้ายออก, จำหน่าย, แก้ที่กรอกอายุผิดหรือข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส,พักนอน, พิการที่โรงเรียนกรอกข้อมูลตกหล่นไปในรอบแรกและข้อมูลนักเรียนที่เข้าใหม่ หลังวันที่ 10 มิ.ย. 2558 ได้ ที่ https://portal.bopp-obec.info/obec58

ปุ่มยืนยันข้อมูลจะปรากฏในช่วงเดือนพฤศจิกายนและจะมีการแจ้งล่วงหน้าวันเปิดยืนยันอีกครั้ง

กรุณาตรวจสอบข้อมูลนักเรียนทุกคนให้ถูกต้องเนื่องจากข้อมูลต้องถูกส่งไปให้ระบบ โปรแกรม schoolmis(ประถม) และ sgs(มัธยม) เพื่อกรอกผลการเรียนต่อไป ถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดจะทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลผลการเรียนไปใช้ได้เลย

การรับชมการประชุมระบบจัดเก็บข้อมูลงานทะเบียนวัดและประเมินผล วันที่ 6,8-10 กรกฎาคม 2558

ชมการถ่ายทอดสด    ชมคลิปการประชุมย้อนหลัง ช่องทางที่ 1    ช่องทางที่ 2

มีปัญหาในการรับชมระบบ video conference โปรดติดต่อ  คุณมานะ  เตียวแช  หมายเลข 0891700210

รายละเอียดเกี่ยวกับระบบ video conference

 

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

เนื่องด้วยขณะนี้ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.) ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน ส่ง สอท. เพื่อจัดลำดับคะแนนสำหรับระบบ Admission  แทน ศูนย์ GPA ของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2557 เรียบร้อยแล้ว  และขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้ สนผ. ได้จัดทำโปรแกรมสำหรับจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งทำงานได้เทียบเท่ากับโปรแกรมเดิมที่ท่านใช้งานอยู่เรียบร้อยแล้ว   ซึ่งจะได้แจ้งเป็นหนังสือราชการต่อไป   สำหรับโรงเรียนที่ต้องการใช้โปรแกรมจัดเก็บผลการเรียนเดิมที่ใช้อยู่   สามารถใช้ได้  แต่ทั้งนี้ สนผ. ไม่ขอเกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินค่าจัดทำโปรแกรมดังกล่าว  และหากในอนาคตการจัดส่งข้อมูลจากโปรแกรมเดิมที่ท่านใช้งานอยู่ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้เนื่องจากมีการ encryption data นั้น  สนผ. จะไม่รับข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากจะทำให้งานล่าช้า และมีผลกับการตรวจสอบข้อมูลซ้ำซ้อนของนักเรียน และระบบการตรวจสอบวุฒิการศึกษาในอนาคตอีกด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ระบบเปิดให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลระยะที่ 1/2558 แล้วตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2558 จนถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2558 ให้โรงเรียนเร่งดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลาเที่ยงคืน โรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลไม่ทัน สพฐ. จะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ล่าช้าหรือไม่จัดสรรงบประมาณให้

link ระยะที่ 1/2558 http://portal.bopp-obec.info/obec58/
ดาวน์โหลดคู่มือที่นี่

ตามประกาศระบบ Data Management Center วันที่ 8 พ.ค. 2558

การสุ่มตรวจรายงานจำนวนเด็กจบ ชั้น ป.6 ม.3 ม.6 บางโรงเรียนจะเป็น 0 ทั้งๆที่โรงเรียนนี้ต้องทำสอบได้/สอบตกตามคู่มือ ยังคงมีโรงเรียนที่จำหน่ายนักเรียนออกไปในสถานะจบชั้นสูงสุดผิดอยู่เป็น จำนวนมาก
การตรวจสอบ
สังเกตุได้จากรร จะมีนร. อยู่ในชั้นสูงสุดของโรงเรียนตัวเอง (ป6, ม.3, ม.6,ปวช,3) เป็นจำนวน 0 คน
ให้แก้ไขด่วนที่สุดภายในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้
ขณะนี้ผู้ดูแลระบบได้ยกเลิกการยืนยันของโรงเรียนเหล่านี้แล้ว และจะไม่มีปุ่มยืนยันให้
– รบกวนเขตประสานงานโรงเรียนเหล่านี้ตรวจว่าทำจบถูกต้องจริงหรือไม่ หากยืนยันว่าทำถูกต้องแล้ว แจ้งกลับ email bopp.dmc@gmail.com
– ถ้าตรวจสอบว่าทำผิดขั้นตอนให้ทำการย้ายเข้ากลับมาและไปทำสอบได้/สอบตกตามกระบวนการให้ถูกต้อง เสร็จแล้วแจ้งกลับ email bopp.dmc@gmail.com เช่นกัน
หลังจากที่แก้ไขนักเรียนชั้นสูงสุดกลับมาแล้ว ให้ไปแก้ไขข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ใส่จำนวนห้องให้ถูกต้องด้วย

เขตฯ เหล่านี้ยังไม่ควรนำข้อมูลไปใช้ เพราะนักเรียนที่มีอยู่จะไม่ครบรอบสิ้นปีการศึกษา 2557 ต้องแก้ข้อมูลให้เสร็จเสียก่อน

ดาวโหลดรายชื่อโรงเรียนที่มีโอกาสทำข้อมูลจบการศึกษาผิดขั้นตอนไปจำหน่ายชั้นสูงสุด
ดาวโหลดรายชื่อโรงเรียนที่มีโอกาสทำข้อมูลจบการศึกษาผิดขั้นตอนไปย้ายออกชั้นสูงสุด

ประกาศ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558

เปิดระบบให้ดาวน์โหลดรายงานสิ้นปีการศึกษา 2557 และแจ้ง URL ระบบต้นปี 10 มิ.ย. 2558

ระบบ Data Management Center สิ้นปีการศึกษา 2557 ได้ทำการนับรายงานจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
– รายงานจำนวนสถิติทั้งหมด (นี่นำไปจัดสรรงบประมาณหลังจากนี้) จะไม่นับรวมนักเรียนที่มีอายุน้อยกว่า 4 ปี (อนุบาลนับตั้งแต่วันที่ 16 พค 2557, ประถมขึ้นไปใช้นับปี) และไม่นับนักเรียนที่มีอายุเกิน 20 ปี

– ส่วนรายชื่อจะมีนักเรียนที่มีอายุน้อยและอายุเกินเข้ามาด้วยเพื่อสามารถตรวจสอบได้ (กำลังอยู่ในระหว่างสร้างรายงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 18 พ.ค. 2558)

*** หากตรวจสอบว่านักเรียนที่อายุน้อยกว่าเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์เหล่านี้ไม่ได้มีตัวตนจริงอยู่ในโรงเรียน สพฐ. จะมีมาตรการตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนเหล่านี้เป็นการพิเศษต่อไป

–  จากการสุ่มตรวจรายงานจำนวนเด็กจบ ชั้น ป.6 ม.3 ม.6 บางโรงเรียนจะเป็น 0 ทั้งๆที่โรงเรียนนี้ต้องทำสอบได้/สอบตกตามคู่มือ ยังคงมีโรงเรียนที่จำหน่ายนักเรียนออกไปในสถานะจบชั้นสูงสุดผิดอยู่เป็นจำนวนมาก

สนผ. จะทำรายการแจ้งรายชื่อโรงเรียนเหล่านี้ให้กลับมาทำข้อมูลใหม่รอบสิ้นปี 2557 อีกครั้งเนื่องจากทำจบผิดขั้นตอนไม่ยอมอ่านคำเตือนและคู่มือที่อธิบายไว้แล้วอย่างชัดเจน

เขตฯที่ตรวจสอบเจอข้อมูลทำจบผิดขั้นตอนไม่ควรนำข้อมูลไปใช้ เพราะนักเรียนที่มีอยู่จะไม่ครบรอบสิ้นปีการศึกษา 2557 หากพบข้อมูลผิดปกติก่อนรายงานจำหน่ายผิดขึ้นหน้าเว็บกลางให้รีบแจ้งมาที่ email bopp.dmc@gmail.com โดยด่วนที่สุด

ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบ 10 มิ.ย. 2558 จะเปิดดำเนินการได้ในวันที่ 15 พ.ค. 2558 ที่ url http://portal.bopp-obec.info/obec58/

 

เรียนเจ้าหน้าที่เขตฯ

ให้ส่งสำเนาหนังสือ แจ้งจัดตั้งโรงเรียน, ยุบเลิก, ยุบรวม ในรอบ 10. มิ.ย. 2558 ได้ที่ email bopp.dmc@gmail.com

สำหรับโรงเรียนที่แจ้งแล้วมีดังต่อไปนี้ ไม่ต้องส่งเอกสารซ้ำอีกครั้ง

จัดตั้งโรงเรียน

 1. สพป.ขอนแก่น เขต 5 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
 2. สพม.เขต 34 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
 3. โรงเรียน Homeschool ตามเขตที่แจ้งมาทาง email เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 4. สพม เขต 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

ยุบเลิก/ยุบรวม

 1. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 58020156 บ้านห้วยม่วง ส.บ้านแม่เลาะ
 2. สพป.ลำปาง 2 52020164 บ้านสันดอนแก้ว
 3. สพป.ลำปาง 2 52020126 บ้านดอนไฟ
 4. สพป.ลำปาง 2 52020081 นาบ้านไร่วิทยาสาขาบ้านแม่แก่ง
 5. สพป.น่าน เขต 2 55020141 บ้านนากอก
 6. สพป.น่าน เขต 2 55020165 บ้านบวกหญ้า
 7. สพป.เลย เขต 2 42020164 บ้านเหล่าใหญ่
 8. สพป.เลย เขต 2 42020161 บ้านผาซำบอน
 9. สพป.ตรัง เขต 2 92020119 บ้านป่ายาง
 10. สพป.อุทัยธานี เขต 1 61010032 บ้านเขาน้อย
 11. สพป.สิงห์บุรี 17010114 บ้านหัวดง
 12. สพป.สิงห์บุรี 17010087 ชุมชนวัดเทพมงคล สาขาวัดป่าหวาย
 13. สพป.เชียงราย เขต 3 57030007 บ้านหนองครก
 14. สพป.เชียงราย เขต 3 57030016 บ้านแม่ลัว
 15. สพป.เชียงราย เขต 3 57030036 บ้านสันธาตุ
 16. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 80020019 วัดศิลา
 17. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 80020008 วัดวังม่วง
 18. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 80020007 บ้านทุ่งกรวด
 19. สพป.ชัยภูมิ เขต 1 36010128 บ้านโนนหมาว้อ
 20. สพป.ลพบุรี เขต 1 16010048 ค่ายพิบูลสงคราม
 21. สพป.ลำปาง เขต 1 52010003 บ้านหัวฝาย
 22. สพป.ลำปาง เขต 1 52010004 บ้านกล้วยแพะ
 23. สพป.ลำปาง เขต 1 52010151 บ้านปันเหนือ
 24. สพป.ลำปาง เขต 1 52010139 บ้านแหงเหนือ
 25. สพป.ลำปาง เขต 1 52010193 บ้านป่าไคร้
 26. สพป.พะเยา เขต 2 56020018 บ้านศรีจอมแจ้ง
 27. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 72010066 วัดราษฎร์บูรณะ
 28. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 72010000 วัดขวาง
 29. สพป.พะเยา เขต 1 56010081 บ้านทุ่งกาไชย
 30. สพป.ลำพูน เขต 1 51010046 วัดศรีบัวบาน

โอนไปสังกัดอื่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ)

 1. สพป.เชียงใหม่ เขต 2 50020142 ชุมชนบ้านดง
 2. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 80040023 วัดเขาพนมไตรรัตน์
 3. สพป.พัทลุง เขต 1 93010020 บ้านทุ่งลาน
 4. สพป.ลำพูน เขต 1 51010164 วัดป่าตาล
 5. สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 93012029 มัธยมเกาะหมาก
 6. สพม.เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 53012009 วังกะพี้พิทยาคม