กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบ Data Management Center เปิดให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลระยะที่ 2/2558 จนถึงวันที่ 10 พ.ย. 2558 ให้โรงเรียนเร่งดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พ.ย. 2558 เวลาเที่ยงคืน

ขยายเวลาการส่งเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนซ้ำซ้อนกับโรงเรียบต่างหน่วยงาน สามารถอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนผ่านระบบ Data Management Center 2558/2  จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2558

 

ประกาศการเรียกเงินอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ 2/2557 คืนกรณีนักเรียนซ้ำซ้อน
1.หนังสือนำ
2.บัญชีซ้ำซ้อน ราย สพท.
3.รายโรง

4. สรุปรายโรง ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
5. นักเรียนซ้ำซ้อน ราย สพท.  6. นักเรียนซ้ำซ้อน รายโรง
7.บัญชีหักเงินอุดหนุนซ้ำซ้อน ราย สพท. และรายโรง

รายชื่อที่งบประมาณแจ้ง ขอข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฏาคม 2558 ตรวจสอบแล้วยังมีโรงเรียนจำนวนมากยังไม่ได้ตรวจสอบและยืนยันตัวตนนักเรียนที่เรียนอยู่

ขอความกรุณาเจ้าหน้าที่เขตดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกับโรงเรียนต่างสังกัดที่ ระบบ Data management center ปี 2558 เทอม 2 เมนูเขตพื้นที่การศึกษา รายงานระดับเขต รายชื่อที่ดาวน์โหลดมาจะเป็นรายชื่อปัจจุบันที่โรงเรียนส่งข้อมูลเข้ามาที่ระบบ Data management center แล้ว ณ วันที่ 11 ส.ค. 2558 เป็นต้นไป ( update ใหม่ทุกๆวัน)

Selection_012

แจ้งรายชื่อให้โรงเรียนตรวจสอบและส่งเอกสารยืนยันผ่านทางระบบ Data management center ปี 2558 เทอม 2 เมนูโรงเรียน อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนเท่านั้น

สิ้นสุดการอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนภายในวันที่31 สิงหาคม 2558

แจ้งเวียน สพม. ทุก สพม.

เรื่อง การลงทะเบียนบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านงานทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา (SGS)
เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานทะเบียนวัดและประเมินผลทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

หนังสือแจ้งลงทะเบียน

Click ที่นี่เพื่อลงทะเบียน  (ลงทะเบียนภายในวันที่ 18  สิงหาคม 2558)

หนังสือแจ้งอบรม SGS    ตารางการอบรม  ตารางกำหนดรุ่นอบรม

ตารางโอนจัดสรร 1    ตารางโอนจัดสรร 2

หมายเหตุ   ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมนำเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ที่มีระบบปฏิบัติการ windows7  และใช้ Microsoft office version 2010  พร้อมปลั๊กไฟสำหรับเสียบพ่วงระบบไฟฟ้า  และไฟล์ฐานข้อมูลจากโปรแกรม student เดิม ไปเข้ารับการอบรม SGS ด้วย

แจ้งลิงค์การจัดทำข้อมูลทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึกษา

สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.    ระบบ SGS (Secondary Grading System) 
ติดต่อสอบถาม อ.สมชาติ  E-mail  r-somchart@hotmail.com, suparang.jnj@hotmail.com
LineID 0818522097

สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพป.  ระบบ SchoolMIS
ติดต่อรับ password ระบบ SchoolMIS ที่ E-mail : phayoune@gmail.com
LineID phayoune

หนังสือแนวปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
รหัสตำบล

ประกาศ วันที่ 13 กรกฏาคม 2558

เจ้าหน้าที่ ข้อมูลสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูล,เพิ่มนักเรียน, ย้ายเข้า, ย้ายออก, จำหน่าย, แก้ที่กรอกอายุผิดหรือข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาส,พักนอน, พิการที่โรงเรียนกรอกข้อมูลตกหล่นไปในรอบแรกและข้อมูลนักเรียนที่เข้าใหม่ หลังวันที่ 10 มิ.ย. 2558 ได้ ที่ https://portal.bopp-obec.info/obec58

ปุ่มยืนยันข้อมูลจะปรากฏในช่วงเดือนพฤศจิกายนและจะมีการแจ้งล่วงหน้าวันเปิดยืนยันอีกครั้ง

กรุณาตรวจสอบข้อมูลนักเรียนทุกคนให้ถูกต้องเนื่องจากข้อมูลต้องถูกส่งไปให้ระบบ โปรแกรม schoolmis(ประถม) และ sgs(มัธยม) เพื่อกรอกผลการเรียนต่อไป ถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดจะทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลผลการเรียนไปใช้ได้เลย

การรับชมการประชุมระบบจัดเก็บข้อมูลงานทะเบียนวัดและประเมินผล วันที่ 6,8-10 กรกฎาคม 2558

ชมการถ่ายทอดสด    ชมคลิปการประชุมย้อนหลัง ช่องทางที่ 1    ช่องทางที่ 2

มีปัญหาในการรับชมระบบ video conference โปรดติดต่อ  คุณมานะ  เตียวแช  หมายเลข 0891700210

รายละเอียดเกี่ยวกับระบบ video conference

 

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

เนื่องด้วยขณะนี้ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.) ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน ส่ง สอท. เพื่อจัดลำดับคะแนนสำหรับระบบ Admission  แทน ศูนย์ GPA ของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2557 เรียบร้อยแล้ว  และขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้ สนผ. ได้จัดทำโปรแกรมสำหรับจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งทำงานได้เทียบเท่ากับโปรแกรมเดิมที่ท่านใช้งานอยู่เรียบร้อยแล้ว   ซึ่งจะได้แจ้งเป็นหนังสือราชการต่อไป   สำหรับโรงเรียนที่ต้องการใช้โปรแกรมจัดเก็บผลการเรียนเดิมที่ใช้อยู่   สามารถใช้ได้  แต่ทั้งนี้ สนผ. ไม่ขอเกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินค่าจัดทำโปรแกรมดังกล่าว  และหากในอนาคตการจัดส่งข้อมูลจากโปรแกรมเดิมที่ท่านใช้งานอยู่ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้เนื่องจากมีการ encryption data นั้น  สนผ. จะไม่รับข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากจะทำให้งานล่าช้า และมีผลกับการตรวจสอบข้อมูลซ้ำซ้อนของนักเรียน และระบบการตรวจสอบวุฒิการศึกษาในอนาคตอีกด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ระบบเปิดให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลระยะที่ 1/2558 แล้วตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2558 จนถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2558 ให้โรงเรียนเร่งดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลาเที่ยงคืน โรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลไม่ทัน สพฐ. จะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ล่าช้าหรือไม่จัดสรรงบประมาณให้

link ระยะที่ 1/2558 http://portal.bopp-obec.info/obec58/
ดาวน์โหลดคู่มือที่นี่

ตามประกาศระบบ Data Management Center วันที่ 8 พ.ค. 2558

การสุ่มตรวจรายงานจำนวนเด็กจบ ชั้น ป.6 ม.3 ม.6 บางโรงเรียนจะเป็น 0 ทั้งๆที่โรงเรียนนี้ต้องทำสอบได้/สอบตกตามคู่มือ ยังคงมีโรงเรียนที่จำหน่ายนักเรียนออกไปในสถานะจบชั้นสูงสุดผิดอยู่เป็น จำนวนมาก
การตรวจสอบ
สังเกตุได้จากรร จะมีนร. อยู่ในชั้นสูงสุดของโรงเรียนตัวเอง (ป6, ม.3, ม.6,ปวช,3) เป็นจำนวน 0 คน
ให้แก้ไขด่วนที่สุดภายในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้
ขณะนี้ผู้ดูแลระบบได้ยกเลิกการยืนยันของโรงเรียนเหล่านี้แล้ว และจะไม่มีปุ่มยืนยันให้
– รบกวนเขตประสานงานโรงเรียนเหล่านี้ตรวจว่าทำจบถูกต้องจริงหรือไม่ หากยืนยันว่าทำถูกต้องแล้ว แจ้งกลับ email bopp.dmc@gmail.com
– ถ้าตรวจสอบว่าทำผิดขั้นตอนให้ทำการย้ายเข้ากลับมาและไปทำสอบได้/สอบตกตามกระบวนการให้ถูกต้อง เสร็จแล้วแจ้งกลับ email bopp.dmc@gmail.com เช่นกัน
หลังจากที่แก้ไขนักเรียนชั้นสูงสุดกลับมาแล้ว ให้ไปแก้ไขข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ใส่จำนวนห้องให้ถูกต้องด้วย

เขตฯ เหล่านี้ยังไม่ควรนำข้อมูลไปใช้ เพราะนักเรียนที่มีอยู่จะไม่ครบรอบสิ้นปีการศึกษา 2557 ต้องแก้ข้อมูลให้เสร็จเสียก่อน

ดาวโหลดรายชื่อโรงเรียนที่มีโอกาสทำข้อมูลจบการศึกษาผิดขั้นตอนไปจำหน่ายชั้นสูงสุด
ดาวโหลดรายชื่อโรงเรียนที่มีโอกาสทำข้อมูลจบการศึกษาผิดขั้นตอนไปย้ายออกชั้นสูงสุด