กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดคำของบประมาณ ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร
โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) รุ่น 2

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Eje4qcaLbX46gf-3U-sfzYQwbisDgHUHknZULcblByc/edit#gid=739976376

ให้โรงเรียน Test Speed เพื่อพิสูจน์การเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตด้วย
ซึ่งสามารถ test ได้ทั้ง Link  ที่เป็นของ  UniNet และ MOENet
ที่  http://speedtest.moe.go.th

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล GPA 6 ภาค/2559
(Update 26/04/2560)

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูล GPA ชั้น ม.6 >>> ดาวน์โหลดเอกสาร

รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูล GPA ชั้น ม.6 ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์ม >>> ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มการส่งข้อมูล GPA ชั้น ม.6 >>> ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินสารสนเทศ ปี 2560

>>> เอกสารประกอบการอบรม_SMC <<<

ตอบแบบสอบถาม

เอกสารประกอบการอบรม Data Management Center

ผอ.เสริมสุข

สุประวีณ์

สัมพันธ์

– อ.นิเวศน์

บัญชีจัดสรร smart card reader รายเขตพื้นที่
หากท่านต้องการรายโรงเรียน ให้กดจำนวนตัวเลขในช่อง รร (สีเขียว)
แล้วไฟล์จะสร้างชีทเพิ่มเติมให้ โดยหน้าหลักจะอยู่ชีทแรก
แล้วท่านก็นำไฟล์รายโรงเรียนไปดำเนินการต่อได้

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

>>> เอกสารประกอบการอบรม_SMC <<<

โรงเรียนดีใกล้บ้านมาตรฐานประชารัฐ (ประถม)

https://goo.gl/P5UBqn

หรือ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YUanQhCyJ88ADCKLufPfwvL-LbjNZtE1Z7dLAx6Deyw/edit#gid=817958643

———————————————————-

 

โรงเรียนดีใกล้บ้านมาตรฐานประชารัฐ (มัธยม)

https://goo.gl/WCwYLr

หรือ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BxywFVnIbvtr5haKZ5RwBec1Uw7z_1TNZJIw93hzC4A/edit#gid=1204164367

เรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
 
URL เข้าใช้งานระบบสารสนเทศปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
 
Facebook Page สำหรับติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน
“การคัดกรองนักเรียนยากจน”
 
ข้อมูลติดต่อผู้นำเครือข่ายข้อมูลระดับภูมิภาค

ด้วยความเคารพ

ทีมพัฒนาระบบระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เรียน จนท.ผู้เกี่ยวข้อง

สพฐ. ขอความอนุเคราะห์ให้ สพท.ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ ได้ติดตาม ตรวจสอบการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA 5 ภาคเรียน ของ นักเรียนชั้น ม. 6 ปีการศึกษา 2559 และหากโรงเรียนไม่ได้จัดทำข้อมูลผ่านระบบ SGS  และ SchoolMIS ให้ส่งไฟล์ข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนด ไปที่ E-mail : gpa.bopp@gmail.com ภายในวันที่  30 มกราคม  2560

หนังสือที่ ศธ 04006/ว509

เนื่องด้วยจะมีการเปิดการคัดกรองในเทอม 2/2559
ทีมพัฒนาระบบจึงได้รวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษาล่วงหน้า
“การใช้ระบบสารสนเทศการคัดกรองนักเรียนยากจน” ไว้ให้ ซึ่งประกอบด้วย
–  คู่มือ+วีดิทัศน์ สอนการใช้งานเว็บคัดกรองในคอมพิวเตอร์
–  คู่มือ+วีดิทัศน์ สอนการใช้งานแอพพลิเคชันคัดกรองในโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต

แหล่งรวบรวมข้อมูลสามารถเข้าดูได้ที่ http://cct.thaieduforall.org/fyi.aspx

ให้เขตพื้นที่ประสานกับโรงเรียนเพื่อให้ดำเนินการจัดเก็บ/แก้ไขข้อมูลพิกัดโรงเรียน
ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ภายในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2559
โดยเขตพื้นที่และโรงเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลพิกัดที่บันทึกเข้ามาในครั้งที่ 1
ได้ทางเว็บแอพลิเคชั่นที่ได้จัดทำขึ้นผ่านทาง
http://quality.thaieduforall.info/HostMonitor/schoollocation.html

หรือ ตรวจสอบความคืบหน้าการเก็บข้อมูลพิกัดและรูปถ่ายของเขตพื้นที่การศึกษา

http://quality.thaieduforall.info/HostMonitor/summaryarea.html

วิธีเปิด Location tags ของรูปภาพ

เนื่องจากจะนำเอาจุดที่ตั้งไปแสดงในข้อมูลทุกเรื่อง เช่น ร.ร.ขนาดเล็ก ร.ร.แม่เหล็ก ดีตำบล การรับนักเรียน ร.ร.ใดไม่มีจุดก็จะไม่แสดงข้อมูลออกมา ส่วน ร.ร.ที่แสดงจุดผิดตำบล, อำเภอ,หรือจังหวัด ขอให้ สพท.ตรวจสอบและช่วยประสานให้ ร.ร.แก้ไขให้ถูกต้องด้วย