กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2558 ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ เขตพื้นที่การศึกษาละ  1 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2558
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2558
ณ โรงแรมแมกซ์ ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ

[ ลงทะเบียนอบรม ] ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

 

แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่/โรงเรียน

แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โปรดตรวจสอบโรงเรียนที่ไม่ได้ยืนยันข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 2557
ตามกำหนดการ บัดนี้ ระบบ DMC ได้เปิดให้ปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลและรับรองข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง
ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2557  สำหรับรายงาน สพฐ. ได้ดำเนินการจัดทำเรียบร้อยแล้ว
และขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งโปรดตรวจสอบข้อมูล หากพบว่า มีข้อผิดปกติประการใด
โปรดแจ้งด่วนที่ E-mail:  bopp.dmc@gmail.com
[หนังสือ ว 1068]

 

เรียนเจ้าหน้าที่ข้อมูลทุกท่าน ขอให้แจ้งทางโรงเรียนดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบ 2 (10 พ.ย. 2557) ได้ตั้งแต่นี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 24.00 น.  [หนังสือ ว.838]

ดำเนินการกรอกข้อมูลได้ที่ http://portal.bopp-obec.info/obec57

มีขั้นตอนดำเนินการดังต่อไปนี้

สำหรับเจ้าหน้าที่เขต

1. เข้าตรวจสอบจำนวนโรงเรียน หากมีการยุบเลิก ให้เข้าแก้ไขข้อมูลพื้นฐานและติ๊กสถานะเปลี่ยนจากใช้งานเป็น “ยกเลิก” หลังจากนั้นกรุณาแจ้งรายละเอียดพร้อมทั้งแนบคำสั่งยกเลิกมาที่ email bopp.dmc@gmail.com
2. ตรวจสอบโรงเรียนพักนอน เข้าไปติ๊กว่าเป็นโรงเรียนพักนอนได้ที่เมนู เขตพื้นที่การศึกษา เมนูย่อย “กำหนดโรงเรียนที่อยู่ในโครงการพักนอนประจำ” (หลังจากวันที่ 15 พ.ย. จะทำการล้างข้อมูลนักเรียนที่เป็นพักนอนสำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้ติ้กทั้งหมด)

สำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน

1. แก้ไขข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนให้ตรงกับปัจจุบัน
2. แก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่ให้ถูกต้องมากที่สุด
3. ย้ายเข้า ย้ายออกนักเรียนตามความเป็นจริง

โรงเรียนสามารถยืนยันและยกเลิกได้จนถึงวันที่ 10 พ.ย. หลังจากนั้น วันที่ 11-15 พ.ย.ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เขตให้กดยกเลิกให้ เมื่อครบกำหนดวันที่ 15 พ.ย. เวลา 24.00 น. จะทำการปิดระบบเพื่อประมวลผลเป็นอันสิ้นสุดการกรอกข้อมูลรอบที่ 2 นี้

แจ้งทุกเขตพื้นที่และทุกโรงเรียนตรวจสอบและซ่อมข้อมูลสิ้นปี 2556 และ 10 มิ.ย. 2557
ตรวจสอบข้อมูลรอบสิ้นปี 2556
ตรวจสอบข้อมูลรอบ 10 มิถุนายน 2557
แบบฟอร์มการแก้ไขบัตรประชาชน
แบบฟอร์มการแก้ไขเลขประจำตัวนักเรียน

(โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่นี่ !!!!)

เข้าแก้ไขข้อมูลสิ้นปี 2556 ได้ที่นี่
เข้าแก้ไขข้อมูล 10 มิ.ย. 2557 ได้ที่นี่

แจ้ง สพท.และสถานศึกษาตรวจสอบและรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 โดยรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC) โดยบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 เพื่อจัดสรร (20/05/2557)

หนังสือแจ้งจัดทำข้อมูล 10 มิ.ย. 57 และการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดให้มีการประชุมปฏิบัติการพัฒนา บุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูล สารสนเทศ เขตพื้นที่การศึกษาละ 2 คน โดยจัดการประชุมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2557 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

[ หนังสือราชการ ] >>>คลิ๊กที่นี่

[ บัญชีจัดสรรค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ ]  >>> คลิ๊กที่นี่

[ ลงทะเบียนอบรม ภายใน 26 เมษายน 2557] >>> คลิกที่นี่

[แผนที่โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก] >>> แผนที่
[สามารถขึ้นรถตู้ไปภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก ได้ที่ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต และอนุเสารีย์ชัยสมรภูมิ
โดยขึ้นรถตู้ที่ติดป้ายว่า “เขื่อนขุนด่านปราการชล” รถตู้จะส่งถึงหน้ารีสอร์ท]

แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนที่ยังขาดจุดพิกัด ขอให้เติมข้อมูลที่อยู่โรงเรียน และข้อมูลจุดพิกัดที่ตั้งของโรงเรียน แล้ว e-mail มาที่ bopp.dmc@gmail.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557
รายชื่อโรงเรียนที่ไม่มีพิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

เรียนเจ้าหน้าที่ข้อมูลทุกท่าน ขอให้แจ้งทางโรงเรียนดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบสิ้นปีการศึกษา 2556 ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป
ได้ที่ URL http://portal.bopp-obec.info/obec56
โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
1. ทำการย้ายเข้า ย้ายออก จำหน่าย/ออกกลางคัน นักเรียนให้ตรงตามจำนวนที่ถูกต้องในปีการศึกษา 2556 เสียก่อน (ยังมีหลายโรงเรียนที่ไม่ย้ายเด็กออกให้โรงเรียนอื่น / รวมถึงเด็กที่ไม่มีตัวตนในโรงเรียนแล้วด้วย)
2. สำหรับเด็กนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน (เด็ก G) ทางเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าในระบบ DMC อยู่ ให้ดำเนินการกรอกเกรดส่วนที่มีไปก่อน
3. ทำการกรอกเกรดนักเรียน “รายคน” โดยเข้าที่เมนู ปรับปรุงข้อมูล GPA, O-NET, NT, แผนการรับนักเรียน แล้วทำตามวิธีในแต่ละหน้า
4. ปุ่มยืนยันข้อมูลยังจะไม่เปิดให้กดในขณะนี้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งประกาศวันล่วงหน้าอีกครั้ง
5. หลังจากกรอกเกรดและจัดการนักเรียนให้ถูกต้องแล้ว จะมีการออกรายงานทั่วประเทศในรอบสิ้นปี
6. เริ่มทำการเลื่อนชั้น,ซ้ำชั้น, จบการศึกษาต่อไป (ยังไม่เปิดเมนูให้ทำในขณะนี้)

สามารถเข้าดูวิดิโอสอนการใช้งาน DMC ได้ ที่ http://www.youtube.com/user/boppdmc
หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบได้ทางอีเมล์ bopp.dmc@gmail.com และกรุณาแจ้งเบอร์ติดต่อไว้ในอีเมล์

ขณะนี้ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557
มีผู้เข้าชุมนุมปิดเส้นทางรอบกระทรวงศึกษาธิการและบริเวณใกล้เคียง ทำให้เจ้าหน้าที่อาคารจำเป็นต้องปิดไฟฟ้าในอาคาร สพฐ 5 อีกครั้ง
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบดังต่อไปนี้ ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS
2. ระบบฐานข้อมููลสิ่งก่อสร้าง BOBEC
3. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS

เนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง มีผู้ร่วมเข้าชุมนุมอยู่บริเวณรอบๆกระทรวงศึกษาธิการและบริเวณใกล้เคียง
ทำให้เจ้าหน้าที่อาคารจำเป็นต้องปิดไฟฟ้าในอาคารบางจุดในกระทรวงฯ
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบดังต่อไปนี้ ทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานได้
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS
2. ระบบฐานข้อมููลสิ่งก่อสร้าง BOBEC
3. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS

หากเจ้าหน้าที่สารสนเทศสามารถเข้าไปเปิดทำการระบบได้จะแจ้งเปิดระบบให้ทราบอีกครั้ง