กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอความอนุเคราะห์ทุกสำนักงานฯ ทั้ง สพป.และ สพม.
ส่งไฟล์ภาพ QR-CODE ของ LINE กลุ่มสำนักงานฯ
เขตล่ะ 1 ไฟล์ภาพ (.jpag หรือ .png ก็ได้)
โดยให้ตั้งชื่อไฟล์ภาพเป็นชื่อย่อสำนักงานฯ
เช่น สพป.ศรีสะเกษ.เขต1 หรือ สพม.28 เป็นต้น
โดยให้แนบส่งไฟล์ภาพมาที่ ajsudkedt@gmail.com
เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันต่อไป
QR-CODE LINE กลุ่มเขตพื้นที่ ที่ส่งแล้ว-27 พ.ค. 2559 เวลา 15:59 น.