กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนดีใกล้บ้านมาตรฐานประชารัฐ (ประถม)

https://goo.gl/P5UBqn

หรือ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YUanQhCyJ88ADCKLufPfwvL-LbjNZtE1Z7dLAx6Deyw/edit#gid=817958643

———————————————————-

 

โรงเรียนดีใกล้บ้านมาตรฐานประชารัฐ (มัธยม)

https://goo.gl/WCwYLr

หรือ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BxywFVnIbvtr5haKZ5RwBec1Uw7z_1TNZJIw93hzC4A/edit#gid=1204164367