กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดตารางสอน
ในระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน SchoolMIS

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2560
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23–25 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

*** คลิ๊กที่นี่เพื่อตอบรับเข้าร่วมประชุม ***

**หนังสือ ตารางการประชุม ตารางกำหนดรุ่น**

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
การใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน แบบ Smart Card
สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
หนังสือ และ บัญชีจัดสรร
**คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน**

Program SMC

หมายเหตุ    รร.ราชประชานุเคราะห์ และ รร.การศึกษาพิเศษ สังกัด สศศ. ลงทะเบียน รร.ละ 2 คน ,
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงทะเบียนเข้าอบรม รร. ละ 1 คน
ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าพักได้วันที่ 9-10 สิงหาคม 2560

รายชื่อเขตพื้นที่ ที่ยังไม่ส่งใบตอบรับเครื่องอ่าน Smart Card
>>> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b2vU_2KmFAYktSffALHRA-c9BHihxmv_rpjR6VVIIJs/edit?usp=sharing <<<

แผนปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2560
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

เปิดระบบข้อมูลรอบสิ้นปีการศึกษา 30 เมษายน 2560 ให้โรงเรียนที่ยังไม่ทำข้อมูลดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.30 น.
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ยืนยันข้อมูล โหลดรายชื่อที่นี่ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เขตและเร่งดำเนินการโดยด่วน

ให้โรงเรียน Test Speed เพื่อพิสูจน์การเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตด้วย
ซึ่งสามารถ test ได้ทั้ง Link  ที่เป็นของ  UniNet และ MOENet
ที่  http://speedtest.moe.go.th

ให้ ร.ร.ที่มีชื่อตามเอกสารแนบส่งข้อมูลนักเรียนที่มีชื่อ
ซึ่งไม่มีอยู่ในฐานที่ส่งมา และตรวจสอบการจบ
ส่งเมล์ gpa.bopp@gmail.com ***(ด่วนที่สุด)***
ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2560 เพื่อรวบรวมส่ง ทปอ.

รายชื่อโรงเรียน >>> ดาวน์โหลดเอกสาร

<<< ——————– >>>

 ให้ร.ร.ที่ส่งข้อมูลของเดือน ต.ค./พ.ย. 2559 จำนวน 3 ร.ร.
ช่วยตรวจสอบด้วยว่าเป็นข้อมูลจบภาคเรียนที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ก่อน zip ดังนี้
GPAX85_1085103001_462560_6
GPAX18_1018106001_462560_6
GPAX90_1090306002_462560_6
และยืนยันส่งข้อมูลมาใหม่ภายในวันที่ 29 พ.ค.2560

รายชื่อโรงเรียน >>> ดาวน์โหลดเอกสาร
รูปแบบการส่ง GPA 6 ภาคปีการศึกษา 2559-สพฐ >>> ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินสารสนเทศ ปี 2560

>>> เอกสารประกอบการอบรม_SMC <<<

ตอบแบบสอบถาม

เอกสารประกอบการอบรม Data Management Center

ผอ.เสริมสุข

สุประวีณ์

สัมพันธ์

– อ.นิเวศน์

บัญชีจัดสรร smart card reader รายเขตพื้นที่
หากท่านต้องการรายโรงเรียน ให้กดจำนวนตัวเลขในช่อง รร (สีเขียว)
แล้วไฟล์จะสร้างชีทเพิ่มเติมให้ โดยหน้าหลักจะอยู่ชีทแรก
แล้วท่านก็นำไฟล์รายโรงเรียนไปดำเนินการต่อได้

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

>>> เอกสารประกอบการอบรม_SMC <<<

โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

https://goo.gl/ZzGKTc

หรือ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nbVF3wqnOUet3UJf3maEqCYWiI9uqr531gcW4Xz7GwE/edit?usp=sharing