กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บัญชีจัดสรร smart card reader รายเขตพื้นที่
หากท่านต้องการรายโรงเรียน ให้กดจำนวนตัวเลขในช่อง รร (สีเขียว)
แล้วไฟล์จะสร้างชีทเพิ่มเติมให้ โดยหน้าหลักจะอยู่ชีทแรก
แล้วท่านก็นำไฟล์รายโรงเรียนไปดำเนินการต่อได้

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

>>> เอกสารประกอบการอบรม_SMC <<<

โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)

https://goo.gl/ZzGKTc

หรือ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nbVF3wqnOUet3UJf3maEqCYWiI9uqr531gcW4Xz7GwE/edit?usp=sharing

เรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
 
URL เข้าใช้งานระบบสารสนเทศปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน
 
Facebook Page สำหรับติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน
“การคัดกรองนักเรียนยากจน”
 
ข้อมูลติดต่อผู้นำเครือข่ายข้อมูลระดับภูมิภาค

ด้วยความเคารพ

ทีมพัฒนาระบบระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เรียน จนท.ผู้เกี่ยวข้อง

สพฐ. ขอความอนุเคราะห์ให้ สพท.ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ ได้ติดตาม ตรวจสอบการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA 5 ภาคเรียน ของ นักเรียนชั้น ม. 6 ปีการศึกษา 2559 และหากโรงเรียนไม่ได้จัดทำข้อมูลผ่านระบบ SGS  และ SchoolMIS ให้ส่งไฟล์ข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนด ไปที่ E-mail : gpa.bopp@gmail.com ภายในวันที่  30 มกราคม  2560

หนังสือที่ ศธ 04006/ว509

เนื่องด้วยจะมีการเปิดการคัดกรองในเทอม 2/2559
ทีมพัฒนาระบบจึงได้รวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษาล่วงหน้า
“การใช้ระบบสารสนเทศการคัดกรองนักเรียนยากจน” ไว้ให้ ซึ่งประกอบด้วย
–  คู่มือ+วีดิทัศน์ สอนการใช้งานเว็บคัดกรองในคอมพิวเตอร์
–  คู่มือ+วีดิทัศน์ สอนการใช้งานแอพพลิเคชันคัดกรองในโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ต

แหล่งรวบรวมข้อมูลสามารถเข้าดูได้ที่ http://cct.thaieduforall.org/fyi.aspx

ให้เขตพื้นที่ประสานกับโรงเรียนเพื่อให้ดำเนินการจัดเก็บ/แก้ไขข้อมูลพิกัดโรงเรียน
ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ภายในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2559
โดยเขตพื้นที่และโรงเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลพิกัดที่บันทึกเข้ามาในครั้งที่ 1
ได้ทางเว็บแอพลิเคชั่นที่ได้จัดทำขึ้นผ่านทาง
http://quality.thaieduforall.info/HostMonitor/schoollocation.html

หรือ ตรวจสอบความคืบหน้าการเก็บข้อมูลพิกัดและรูปถ่ายของเขตพื้นที่การศึกษา

http://quality.thaieduforall.info/HostMonitor/summaryarea.html

วิธีเปิด Location tags ของรูปภาพ

เนื่องจากจะนำเอาจุดที่ตั้งไปแสดงในข้อมูลทุกเรื่อง เช่น ร.ร.ขนาดเล็ก ร.ร.แม่เหล็ก ดีตำบล การรับนักเรียน ร.ร.ใดไม่มีจุดก็จะไม่แสดงข้อมูลออกมา ส่วน ร.ร.ที่แสดงจุดผิดตำบล, อำเภอ,หรือจังหวัด ขอให้ สพท.ตรวจสอบและช่วยประสานให้ ร.ร.แก้ไขให้ถูกต้องด้วย

ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่มีนักเรียนต่างด้าว
ที่กรอกเลขประชาชนศูนย์ 13 ตัวในฐานข้อมูล gpa
กรุณาเข้ากรอกข้อมูลใน
แบบสำรวจเลขประชาชนนักเรียนต่างด้าว
(เลข ปชช.นักเรียนติด G ที่ใช้ใน DMC) ที่
http://gg.gg/g-pin-2559
เพื่อใช้เทียบหาตัวตนนักเรียนจากฐานข้อมูล gpa กับฐานข้อมูลใน DMC

1 GPA 5 ภาคเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2559 ผลการจรวจสอบครั้งที่ 7 หลอมรวม 3 โปรแกรม (SGS-SchoolMIS-Text File)      update 18 ม.ค. 2560-16.26 น. คลิก
2 ตัวอย่างหนังสือจากเขตพื้นที่ฯ แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ไม่ได้จัดทำข้อมูลใน SGS หรือ SchoolMIS
ที่เปิดสอนถึง ม.6 download ตัวอย่างหนังสือฯ ได้ที่นี่ คลิก และ เบอร์ติดต่อทั้งหมด 42 สพม. คลิก
3 โรงเรียนที่สังกัด สพป. หรือ สำนักงานการศึกษาพิเศษ ที่ไม่ได้จัดทำข้อมูลใน SchoolMIS
ที่เปิดสอนถึงระดับชั้น ม.6 ให้ส่งไฟล์ข้อมูล GPA 5ภาคเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2559 ตาม คู่มือฯ ที่แนบท้ายหนังสือ คลิกไปยัง สพม.ในจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่
4 การหลอมรวม ตรวจสอบ และแจ้งผล จะดำเนินการจนกว่าจะไม่พบข้อผิดพลาด (error) ใด ๆ
ฉะนั้นจึงขอให้ สพม. ส่งไฟล์ข้อมูลตามรูปแบบและวิธีการส่งตามที่แจ้งใน หนังสือ ข้อ 4 คลิก ส่งมาได้เรื่อย ๆ (ไม่เกิน 30 พ.ย.2559)
5 โรงเรียนที่ส่งฐานข้อมูล gpa 5 ภาค ม.6 ปีการศึกษา 2559 ด้วย2โปรแกรม ตรวจสอบและดำเนินการตามนี้ คลิก
6 โรงเรียนที่ส่งฐานข้อมูล gpa 5 ภาค ม.6 ปีการศึกษา 2559 ด้วยโปรแกรม SGS ตรวจสอบผลการหลอมครั้งที่ 1 update 8 ธ.ค.2559-05:00 น. คลิก ให้แก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยภายใน 19 ธ.ค.2559 เวลา 18:00 น.
7 โรงเรียนที่ส่งฐานข้อมูล gpa 5 ภาค ม.6 ปีการศึกษา 2559 ด้วยโปรแกรม SchoolMIS ตรวจสอบผลการหลอมครั้งที่ 1 update 8 ธ.ค.2559-05:00 น. คลิก ให้แก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยภายใน 19 ธ.ค.2559 เวลา 18:00 น.

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการกำหนดปฏิทินการจัดส่งข้อมูล GPA ๕ ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขึ้นมา จึงขอให้ได้แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ไม่ได้จัดทำข้อมูลผลการเรียนในระบบ SchoolMIS และ SGS ONLINE ให้จัดส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยรวม ๕ ภาคเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และนักเรียนที่จบไม่พร้อมรุ่น คลิก download หนังสือและคู่มือฯ ที่นี่ update 11 พ.ย.2559-14:31 น.

เรียนเจ้าหน้าที่ข้อมูลเขตพื้นที่การศึกษา

ขอความกรุณาตรวจรายการโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน (ข้อมูลจากรอบ 10 มิ.ย. 2559) และระบุสถานะโรงเรียนดังรายการตาม link ด้านล่างนี้

https://goo.gl/yrEGRp

Google sheet นี้สามารถแก้ไข และพิมพ์ข้อความเข้าไปได้เลย

สถานะมีดังต่อไปนี้

  • ยุบเลิก
  • ยุบรวม
  • ย้ายสังกัด
  • อยู่ระหว่างรอดำเนินการยุบ
  • ยังเปิดตามปกติ
  • ส่งอีเมลหนังสือเข้ามาที่ bopp.dmc@gmail.com

ให้ส่งเอกสารประกาศยุบเลิก/ยุบรวม/ย้ายสังกัดมา ทางอีเมล bopp.dmc@gmail.com แล้ว (เขตฯที่ส่งมาแล้วข้อมูลจะมีเจ้าหน้าที่อัพเดตตารางนี้ในวันถัดไป)

เขตที่จะแจ้งโรงเรียนยุบเลิก/ยุบรวม/ย้ายสังกัด นอกเหนือจากรายการนี้ไม่ต้องทำข้อมูลในตารางนี้ ให้ส่งสแกนเอกสารประกาศทางอีเมล bopp.dmc@gmail.com แทน