กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดระบบให้กรอกข้อมูลระยะที่ 2 (ข้อมูล 10 พ.ย. 2561)
แจ้งเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ขณะนี้ ระบบ Data Management Center สามารถดำเนินการได้แล้ว ปุ่มยืนยันจะขึ้นในวันที่ 5 พ.ย. 2561 และจะปิดระบบในวันที่ 10 พ.ย. 2561 เวลา 00.00 น.

เนื่องจากรอบที่ผ่านมามีคำร้องขอแก้ไขข้อมูลจากเขตและโรงเรียนเป็นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น
1. ไม่ตรวจสอบเมนูวันเกิดที่มีปัญหา ยืนยันอายุเด็กมาผิด ทำให้จำนวนเด็ก ลดลง / กรอกอายุนักเรียนผิดไม่ตรงกับเอกสารจริง
2. ไม่ตรวจสอบจำนวนนักเรียนก่อนยืนยัน กรอกเด็กตกหล่นไปหลายคน
3. จำนวนห้องเรียน ใส่มาเป็นจำนวนนักเรียนทำให้ข้อมูลโรงเรียนผิดพลาด
4. ใส่ชั้นเรียนนักเรียนผิด / แอบใส่นักเรียนอายุไม่ถึงเข้ามาในชั้นเรียนที่สูงกว่า
5. เขตลืมติ๊กโรงเรียนในโครงการพักนอนหรืออนุมัติเปิด อ. 1 ให้โรงเรียน

มีข้อผิดพลาดหลายอย่างที่ไม่อาจจะตรวจสอบผ่านตัวตรวจเช็คได้ทั้งหมด ซึ่งทางเราต้องขอความกรุณาเจ้าหน้าที่เขตและโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันมาในรอบ 10 พ.ย. 2561 ต่อไป

รายชื่อนักเรียนที่ไปยื่นสมัคร admission ปีการศึกษา 2561 แต่ไม่มี ข้อมูลในฐาน gpa ปีการศึกษา 2560
ขอให้โรงเรียนตรวจสอบว่าเป็นนักเรียนที่จบ ม.6 ปีการศึกษา 2560 จริงหรือไม่
1. หากจบ ม.6 ปีการศึกษา 2560 จริง โดยต้องสั่งจบภายใน 15 พ.ค. 2561 ให้ส่ง gpa ใหม่
กรณีใช้ SGS ดูวิธีส่ง gpa ที่ http://gg.gg/admis-2560-sgs และกรณีใช้ Secondary56 ดูวิธีส่ง gpa ที่ http://gg.gg/admis-2560-sec
หากยังไม่จบ ม.6 ปีการศึกษา 2560 ให้พิมพ์ว่า ยังไม่จบ ที่คอลัมน์ ตรวจสอบ สีเหลือง
แล้ว save as ตั้งชื่อไฟล์ใหม่ด้วยเลขรหัสโรงเรียน 10 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย – และตามด้วยคำว่า ยังไม่จบปีการศึกษา 2560
แล้ว แนบส่ง mail ที่ sudkhet@kr.ac.th ตั้งชื่อส่ง mail ด้วยเลขรหัสโรงเรียน 10 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย – และตามด้วยคำว่า ยังไม่จบปีการศึกษา 2560
หลอมรวมตรวจรอบ 3 ณ วันที่ 3 ก.ค. 2561 เวลา 12:16 น. รวม 3 โปรแกรม SGS, SchoolMIS และ Offlines
สอบถามเพิ่มเติม โทร./LINE ID: 0823736303 อ.สุดเขตต์ สินธุรัตน์ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลดเอกสาร >>> ตกหล่น admission -3 ก.ค.2561-upload


กรณีใช้ SGS ดำเนินการส่ง gpa ตามนี้ครับ#1

กรณีใช้ SGS ดำเนินการส่ง gpa ตามนี้ครับ#2

กรณีใช้ Secondary56 ดำเนินการส่ง gpa ตามนี้ครับ

แนวทางการออกรหัส G >>> ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มแจ้งการขอรับรองสถานะ User
การออกรหัส G สำหรับ เจ้าหน้าที่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
>>> คลิ๊กเพื่อกรอกข้อมูล

ตรวจสอบผลการรับรอง User เขตพื้นที่ >>> คลิ๊ก

ผลการตรวจสอบครั้งที่ 3
สำหรังโรงเรียนที่ส่ง gpa ด้วยโปรแกรม Offlines, SGS และ SchoolMIS
gpa 6 ภาคเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2560
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 05:20 น.

หนังสือแจ้ง สพท.ส่ง gpa 6 ภาค ม.6-2560-ลงนามแล้ว

เรียนเจ้าหน้าที่งาน gpa สพม. ทุกท่าน
วันที่ 15 พ.ค. 2561 คือวันสุดท้ายของปีการศึกษา 2560
จึงขอให้แจ้งโรงเรียนทำดำเนินสั่งจบนักเรียน
รุ่นสุดท้ายไม่เกินวันที่ 15 พ.ค. 2561
ส่งออก gpa และตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนส่ง text file ให้ทาง สพม.หลอมรวมตรวจสอบอีกทีให้แล้วเสร็จ
ก่อนนำส่ง sudkhet@kr.ac.th ภายใน 16 พ.ค. 2561 เวลา 18:00 น.
แจ้ง 7 พ.ค. 2561 20:21 น.
(เฉพาะโรงเรียนที่ใช้โปรแกรม offline)

 

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (DMC)
ณ โรงแรมเอวานา บางนา กรุงเทพมหานคร

******************************
Download & Print เกียรติบัตรได้ที่ >>> http://203.159.154.54/27-04-256
******************************
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา
สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
http://www.gcode.moe.go.th

ระดับสถานศึึกษา : คู่มือ_เลข13หลัก_School_V.1.0

ระดับหน่วยงานต้นสังกัด : คู่มือ_เลข13หลัก_Area_V.1.0

*****************************
เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร
ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารปีการศึกษา 2561
โดย ผอ.กลุ่มสารสนเทศ สนผ. นายเอกลักษณ์ ทิมทอง

*****************************
ข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2558-2559
*****************************

สรุปงานที่ต้องดำเนินการ 61

*****************************

เว็บไซต์รายงานการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561

คู่มือใช้งานระบบการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561

 

แบบจัดเก็บข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลไฟฟ้า ประปา อินเทอร์เน็ต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนหลักและโรงเรียนสาขา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ฟอร์มจัดเก็บข้อมูล BIG DATA 

ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพป.)
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2560 (เฉพาะ สพม.)
ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

คลิ๊กเพื่อลงทะเบียน  ที่นี่

ผลการลงทะเบียน

**หนังสือ ตารางการประชุม**

******************************

แนวปฏิบัติวัดผล หลักสูตร2551

วัดผล ตามหลักสูตร อ.พรพรรณ

สรุปปัญหาที่พบในการดำเนินงานเกี่ยวกับ

เอกสารหลักฐาน ตามหลักสูตร อ.พรพรรณ