ประกาศ Data Management Center วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

เปิดระบบให้กรอกข้อมูลระยะที่ 2 (ข้อมูล 10 พ.ย. 2561) แจ้งเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ขณะนี้ ระบบ Data Management Center สามารถดำเนินการได้แล้ว ปุ่มยืนยันจะขึ้นในวันที่ 5 พ.ย. 2561 และจะปิดระบบในวันที่ 10 พ.ย….