แจ้งทุกโรงเรียนจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

แจ้งทุกโรงเรียนจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554  ซึ่งสามารถเข้าปรับปรุงและกรอกข้อมูลผ่านระบบ Data Center 2011 Term 2 ที่ address ::::>   http://portal.bopp-obec.info/obec54_2/index…