คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

คู่มือแก้ปัญหาข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2554 คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลปีการศึกษา 2555 (DMC 2012) (bopp.ova 29 พฤษภาคม2555) คู่มือการตั้งค่าระบบเครือข่ายระบบ DMC_Offline เพื่อกรอกข้อมูลแบบเครือข่าย (6 มิ.ย.55) สำหรับโปรแกรมดาวน์โหลดที่ ftp://202.143.174.22  folder DMC_Offline การส่งข้อมูลsmisขึ้นระบบ DMC…