แจ้งเลื่อนการอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อใช้ซอฟแวร์ Open Source และตรวจรับคอมพิวเตอร์ Notebook

เนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คไม่เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด จึงแจ้งเลื่อนการอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อใช้ซอฟแวร์ Open Source และตรวจรับคอมพิวเตอร์ Notebook ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ เขตพื้นที่การศึกษา จากวันที่ 19 – 24 สิงหาคม 2555   เป็น รุ่นที่ 1 วันที่  13 –…