แจ้งเลื่อนกำหนดการส่งข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2/2555

แจ้งทุกโรงเรียน และทุกสำนักงานเขตพื้นที่ สพฐ. แจ้งเลื่อนกำหนดการรับรองข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2/2555  วันสุดท้าย จากวันที่ 30 พฤศจิกายน  2555 เป็นวันที่  5  ธันวาคม 2555