แจ้งตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า

แจ้งทุกโรงเรียนและทุกเขตพื้นที่  ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีระบบไฟฟ้าและโรงเรียนที่ใช้ solar cell  เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณต่อไป   [ รายชื่อโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า ]  [รายชื่อโรงเรียนที่ใช้ solar cell ] * แก้ไข 22 มกราคม  2556  หากตรวจสอบรายชื่อแล้วพบว่า โรงเรียนของท่านไม่มีไฟฟ้า และไม่มีรายชื่อในรายการที่ให้ตรวจสอบ…