การประชุมเพื่อการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้เทคนิคแผนที่การศึกษา ๔ ภูมิภาค

แจ้งทุกสำนักเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง การประชุมเพื่อการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้เทคนิคแผนที่การศึกษา ๔ ภูมิภาค ภาคเหนือ อบรมที่ สพป.เชียงราย เขต ๑ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖    พักที่โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอิน  (053-752789) ภาคใต้ อบรมที่ สพป.พังงา…