แจ้งปิดระบบ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

ขณะนี้ วันที่ 17 กุม…