แจ้ง สพท.และสถานศึกษาตรวจสอบและรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

แจ้ง สพท.และสถานศึกษ…