แจ้งทุกเขตพื้นที่และทุกโรงเรียนตรวจสอบและซ่อมข้อมูลสิ้นปี 2556 และ 10 มิ.ย. 2557

แจ้งทุกเขตพื้นที่และทุกโรงเรียนตรวจสอบและซ่อมข้อมูลสิ้นปี 2556 และ 10 มิ.ย. 2557 ตรวจสอบข้อมูลรอบสิ้นปี 2556 ตรวจสอบข้อมูลรอบ 10 มิถุนายน 2557 แบบฟอร์มการแก้ไขบัตรประชาชน แบบฟอร์มการแก้ไขเลขประจำตัวนักเรียน (โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่นี่ !!!!) เข้าแก้ไขข้อมูลสิ้นปี 2556 ได้ที่นี่ เข้าแก้ไขข้อมูล…