แจ้งให้ดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบ 2 (10 พ.ย. 2557)

  เรียนเจ้าหน้าที่ข้อมูลทุกท่าน ขอให้แจ้งทางโรงเรียนดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบ 2 (10 พ.ย. 2557) ได้ตั้งแต่นี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 24.00 น.  [หนังสือ ว.838] ดำเนินการกรอกข้อมูลได้ที่ http://portal.bopp-obec.info/obec57 มีขั้นตอนดำเนินการดังต่อไปนี้ สำหรับเจ้าหน้าที่เขต…