DMC เปิดให้ปรับปรุงข้อมูลภายใน 3 ธ.ค. 57

แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่/โรงเรียน แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โปรดตรวจสอบโรงเรียนที่ไม่ได้ยืนยันข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 2557 ตามกำหนดการ บัดนี้ ระบบ DMC ได้เปิดให้ปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลและรับรองข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2557  สำหรับรายงาน สพฐ….