แจ้งให้เจ้าที่หน้าข้อมูลรีบแก้ไขนักเรียนบัตรซ้ำซ้อนโดยด่วนที่สุด

ให้รีบแก้ไขนักเรียนซ้ำซ้อนโดยด่วนที่สุด ก่อนวันที่ 10 เมษายน เวลา 16.00 น. แจ้งเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา ให้ตรวจสอบรายงานนักเรียนที่มีบัตรประชาชนซ้ำซ้อนต่างโรงเรียน ในระบบ Data management center สิ้นปีการศึกษา 2557 ในเมนูเขตพื้นที่การศึกษา เมนูย่อยรายงานระดับเขต ดาวน์โหลดรายงานนักเรียนที่มีบัตรประชาชนซ้ำซ้อนต่างโรงเรียน ในหัวข้อสุดท้ายของรอบ 2557-3…