ประกาศให้เจ้าหน้าที่เขตแจ้งข้อมูลจัดตั้งโรงเรียน,ยุบเลิกโรงเรียน, ยุบรวมโรงเรียน ในรอบ 10 มิ.ย. 2558

เรียนเจ้าหน้าที่เขตฯ ให้ส่งสำเนาหนังสือ แจ้งจัดตั้งโรงเรียน, ยุบเลิก, ยุบรวม ในรอบ 10. มิ.ย. 2558 ได้ที่ email bopp.dmc@gmail.com สำหรับโรงเรียนที่แจ้งแล้วมีดังต่อไปนี้ ไม่ต้องส่งเอกสารซ้ำอีกครั้ง จัดตั้งโรงเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า สพม.เขต…