เปิดระบบให้ดาวน์โหลดรายงานสิ้นปีการศึกษา 2557 และแจ้ง URL ระบบต้นปี 10 มิ.ย. 2558

ประกาศ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เปิดระบบให้ดาวน์โหลดรายงานสิ้นปีการศึกษา 2557 และแจ้ง URL ระบบต้นปี 10 มิ.ย. 2558 ระบบ Data Management Center สิ้นปีการศึกษา 2557 ได้ทำการนับรายงานจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว – รายงานจำนวนสถิติทั้งหมด…