แจ้งซ่อมข้อมูลนักเรียนจบการศึกษารอบสิ้นปี 2557 ภายในวันที่ 14 พ.ค. 2558 ตามรายชื่อโรงเรียนดังต่อไปนี้

ตามประกาศระบบ Data Management Center วันที่ 8 พ.ค. 2558 การสุ่มตรวจรายงานจำนวนเด็กจบ ชั้น ป.6 ม.3 ม.6 บางโรงเรียนจะเป็น 0 ทั้งๆที่โรงเรียนนี้ต้องทำสอบได้/สอบตกตามคู่มือ ยังคงมีโรงเรียนที่จำหน่ายนักเรียนออกไปในสถานะจบชั้นสูงสุดผิดอยู่เป็น จำนวนมาก การตรวจสอบ สังเกตุได้จากรร…