การเรียกเงินอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ 2/2557 คืนกรณีนักเรียนซ้ำซ้อน

ประกาศการเรียกเงินอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ 2/2557 คืนกรณีนักเรียนซ้ำซ้อน 1.หนังสือนำ 2.บัญชีซ้ำซ้อน ราย สพท. 3.รายโรง 4. สรุปรายโรง ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น 5. นักเรียนซ้ำซ้อน ราย สพท.  6. นักเรียนซ้ำซ้อน รายโรง 7.บัญชีหักเงินอุดหนุนซ้ำซ้อน ราย…