ประกาศ วันที่ 11 กันยายน 2558 ขยายเวลาการส่งเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนซ้ำซ้อนกับโรงเรียบต่างหน่วยงาน

ขยายเวลาการส่งเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนซ้ำซ้อนกับโรงเรียบต่างหน่วยงาน สามารถอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนผ่านระบบ Data Management Center 2558/2  จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2558