ประกาศ วันที่ 11 กันยายน 2558 ขยายเวลาการส่งเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนซ้ำซ้อนกับโรงเรียบต่างหน่วยงาน

ขยายเวลาการส่งเอกสาร…