รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนด้อยโอกาสรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2559

รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนด้อยโอกาสเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนด้อยโอกาส รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2559