ตารางสอบถามสถานะของโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนในรอบ 10 มิ.ย. 2559

เรียนเจ้าหน้าที่ข้อม…