ตารางสอบถามสถานะของโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนในรอบ 10 มิ.ย. 2559

เรียนเจ้าหน้าที่ข้อมูลเขตพื้นที่การศึกษา ขอความกรุณาตรวจรายการโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน (ข้อมูลจากรอบ 10 มิ.ย. 2559) และระบุสถานะโรงเรียนดังรายการตาม link ด้านล่างนี้ https://goo.gl/yrEGRp Google sheet นี้สามารถแก้ไข และพิมพ์ข้อความเข้าไปได้เลย สถานะมีดังต่อไปนี้ ยุบเลิก ยุบรวม ย้ายสังกัด อยู่ระหว่างรอดำเนินการยุบ ยังเปิดตามปกติ…