ผลการตรวจสอบข้อมูล GPA 5ภาคเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2559

1 GPA 5 ภาคเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2559 ผลการจรวจสอบครั้งที่ 7 หลอมรวม 3 โปรแกรม (SGS-SchoolMIS-Text File)      update 18 ม.ค. 2560-16.26…