แบบสำรวจเลขประชาชนนักเรียนต่างด้าว (เลข ปชช.นักเรียนติด G ที่ใช้ใน DMC)

ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่มีนักเรียนต่างด้าว ที่กรอกเลขประชาชนศูนย์ 13 ตัวในฐานข้อมูล gpa กรุณาเข้ากรอกข้อมูลใน แบบสำรวจเลขประชาชนนักเรียนต่างด้าว (เลข ปชช.นักเรียนติด G ที่ใช้ใน DMC) ที่ http://gg.gg/g-pin-2559 เพื่อใช้เทียบหาตัวตนนักเรียนจากฐานข้อมูล gpa กับฐานข้อมูลใน DMC