การเก็บข้อมูลพิกัดโรงเรียนรอบที่ 2

ให้เขตพื้นที่ประสานกับโรงเรียนเพื่อให้ดำเนินการจัดเก็บ/แก้ไขข้อมูลพิกัดโรงเรียน ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ภายในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2559 โดยเขตพื้นที่และโรงเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลพิกัดที่บันทึกเข้ามาในครั้งที่ 1 ได้ทางเว็บแอพลิเคชั่นที่ได้จัดทำขึ้นผ่านทาง http://quality.thaieduforall.info/HostMonitor/schoollocation.html หรือ ตรวจสอบความคืบหน้าการเก็บข้อมูลพิกัดและรูปถ่ายของเขตพื้นที่การศึกษา http://quality.thaieduforall.info/HostMonitor/summaryarea.html …วิธีเปิด Location tags ของรูปภาพ… เนื่องจากจะนำเอาจุดที่ตั้งไปแสดงในข้อมูลทุกเรื่อง เช่น ร.ร.ขนาดเล็ก ร.ร.แม่เหล็ก…