แจ้งข้อมูลสำหรับการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนเพื่อรับปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2559

เรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน   URL เข้าใช้งานระบบสารสนเทศปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน https://cct.thaieduforall.org   Facebook Page สำหรับติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน “การคัดกรองนักเรียนยากจน” https://www.facebook.com/cctthailand   ข้อมูลติดต่อผู้นำเครือข่ายข้อมูลระดับภูมิภาค https://cct.thaieduforall.org/contact.html ด้วยความเคารพ ทีมพัฒนาระบบระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยนเรศวร