บัญชีจัดสรร smart card reader รายเขตพื้นที่

บัญชีจัดสรร smart card reader รายเขตพื้นที่ หากท่านต้องการรายโรงเรียน ให้กดจำนวนตัวเลขในช่อง รร (สีเขียว) แล้วไฟล์จะสร้างชีทเพิ่มเติมให้ โดยหน้าหลักจะอยู่ชีทแรก แล้วท่านก็นำไฟล์รายโรงเรียนไปดำเนินการต่อได้ >>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<< >>> เอกสารประกอบการอบรม_SMC <<<