ตรวจสอบข้อมูลจบภาคเรียนที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ก่อน zip (Update 31/5/2560)

ให้ ร.ร.ที่มีชื่อตาม…