ตรวจสอบข้อมูลจบภาคเรียนที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ก่อน zip (Update 31/5/2560)

ให้ ร.ร.ที่มีชื่อตามเอกสารแนบส่งข้อมูลนักเรียนที่มีชื่อ ซึ่งไม่มีอยู่ในฐานที่ส่งมา และตรวจสอบการจบ ส่งเมล์ gpa.bopp@gmail.com ***(ด่วนที่สุด)*** ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2560 เพื่อรวบรวมส่ง ทปอ. รายชื่อโรงเรียน >>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<< ——————– >>>  ให้ร.ร.ที่ส่งข้อมูลของเดือน…