ให้โรงเรียน Test Speed เพื่อพิสูจน์การเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ต

ให้โรงเรียน Test Speed เพื่อพิสูจน์การเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตด้วย ซึ่งสามารถ test ได้ทั้ง Link  ที่เป็นของ  UniNet และ MOENet ที่  http://speedtest.moe.go.th