รายชื่อเขตพื้นที่ ที่ยังไม่ส่งใบตอบรับเครื่องอ่าน Smart Card

รายชื่อเขตพื้นที่ ที่ยังไม่ส่งใบตอบรับเครื่องอ่าน Smart Card >>> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b2vU_2KmFAYktSffALHRA-c9BHihxmv_rpjR6VVIIJs/edit?usp=sharing <<<