แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมการใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน แบบ Smart Card สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.)

แบบตอบรับเข้าร่วมประ…