แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมการใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน แบบ Smart Card สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.)

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม การใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน แบบ Smart Card สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ (สศศ.) หนังสือ และ บัญชีจัดสรร **คลิ๊กที่นี่เพื่อลงทะเบียน** Program SMC หมายเหตุ    รร.ราชประชานุเคราะห์ และ รร.การศึกษาพิเศษ สังกัด สศศ. ลงทะเบียน…