แนวทางการออกรหัส G และแบบฟอร์มแจ้งการขอรับรองสถานะ User การออกรหัส G สำหรับ เจ้าหน้าที่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

แนวทางการออกรหัส G >>> ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มแจ้งการขอรับรองสถานะ User การออกรหัส G สำหรับ เจ้าหน้าที่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา >>> คลิ๊กเพื่อกรอกข้อมูล ตรวจสอบผลการรับรอง User เขตพื้นที่ >>> คลิ๊ก