รายชื่อนักเรียนที่ไปยื่นสมัคร admission ปีการศึกษา 2561 แต่ไม่มี ข้อมูลในฐาน gpa ปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียนที่ไปยื่นสมัคร admission ปีการศึกษา 2561 แต่ไม่มี ข้อมูลในฐาน gpa ปีการศึกษา 2560 ขอให้โรงเรียนตรวจสอบว่าเป็นนักเรียนที่จบ ม.6 ปีการศึกษา 2560 จริงหรือไม่ 1. หากจบ ม.6 ปีการศึกษา 2560 จริง…