แจ้งกำหนดการปรับปรุงระบบ

ด้วยศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สนผ. สพฐ. จะดำเนินเคลื่อนย้าย Server และอุปกรณ์ต่างๆ ไปยังศูนย์ Data Center แห่งใหม่ และทำการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบต่างๆ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลให้ระบบหลักๆ…