โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลบุคลากร สำหรับ โรงเรียน(PSC) และ สพท.(PAC)

หนังสือสั่งการ/ตารางการประชุม โปรแกรม/คู่มือ PSC (สำหรับโรงเรียน) โปรแกรม/คู่มือ PAC (สำหรับ สพท.) รายงานปัญหาการใช้งาน โปรแกรม PSC และ PAC http://gg.gg/pac-psc หรือ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY3XnUXBPt5itZmmPxGW_KLzfUYykDB8lKDTvlEvC-lAMxJQ/viewform หรือ การส่งข้อมูล PAC สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา…