แจ้งเจ้าหน้าที่ข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หากต้องการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบนักเรียนรายบุคคล กรุณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-288-5562 ขอบคุณค่ะ