แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนที่ยังขาดจุดพิกัด ขอให้เติมข้อมูลที่อยู่โรงเรียน และข้อมูลจุดพิกัดที่ตั้งของโรงเรียน แล้ว e-mail มาที่ bopp.dmc@gmail.com ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557
รายชื่อโรงเรียนที่ไม่มีพิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์