แจ้งทุกเขตพื้นที่และทุกโรงเรียนตรวจสอบและซ่อมข้อมูลสิ้นปี 2556 และ 10 มิ.ย. 2557
ตรวจสอบข้อมูลรอบสิ้นปี 2556
ตรวจสอบข้อมูลรอบ 10 มิถุนายน 2557
แบบฟอร์มการแก้ไขบัตรประชาชน
แบบฟอร์มการแก้ไขเลขประจำตัวนักเรียน

(โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่นี่ !!!!)

เข้าแก้ไขข้อมูลสิ้นปี 2556 ได้ที่นี่
เข้าแก้ไขข้อมูล 10 มิ.ย. 2557 ได้ที่นี่