เรียนเจ้าหน้าที่ข้อมูลทุกท่าน ขอให้แจ้งทางโรงเรียนดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบ 2 (10 พ.ย. 2557) ได้ตั้งแต่นี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 24.00 น.  [หนังสือ ว.838]

ดำเนินการกรอกข้อมูลได้ที่ http://portal.bopp-obec.info/obec57

มีขั้นตอนดำเนินการดังต่อไปนี้

สำหรับเจ้าหน้าที่เขต

1. เข้าตรวจสอบจำนวนโรงเรียน หากมีการยุบเลิก ให้เข้าแก้ไขข้อมูลพื้นฐานและติ๊กสถานะเปลี่ยนจากใช้งานเป็น “ยกเลิก” หลังจากนั้นกรุณาแจ้งรายละเอียดพร้อมทั้งแนบคำสั่งยกเลิกมาที่ email bopp.dmc@gmail.com
2. ตรวจสอบโรงเรียนพักนอน เข้าไปติ๊กว่าเป็นโรงเรียนพักนอนได้ที่เมนู เขตพื้นที่การศึกษา เมนูย่อย “กำหนดโรงเรียนที่อยู่ในโครงการพักนอนประจำ” (หลังจากวันที่ 15 พ.ย. จะทำการล้างข้อมูลนักเรียนที่เป็นพักนอนสำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้ติ้กทั้งหมด)

สำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียน

1. แก้ไขข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนให้ตรงกับปัจจุบัน
2. แก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่ให้ถูกต้องมากที่สุด
3. ย้ายเข้า ย้ายออกนักเรียนตามความเป็นจริง

โรงเรียนสามารถยืนยันและยกเลิกได้จนถึงวันที่ 10 พ.ย. หลังจากนั้น วันที่ 11-15 พ.ย.ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เขตให้กดยกเลิกให้ เมื่อครบกำหนดวันที่ 15 พ.ย. เวลา 24.00 น. จะทำการปิดระบบเพื่อประมวลผลเป็นอันสิ้นสุดการกรอกข้อมูลรอบที่ 2 นี้