ให้รีบแก้ไขนักเรียนซ้ำซ้อนโดยด่วนที่สุด ก่อนวันที่ 10 เมษายน เวลา 16.00 น.

แจ้งเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา ให้ตรวจสอบรายงานนักเรียนที่มีบัตรประชาชนซ้ำซ้อนต่างโรงเรียน ในระบบ Data management center สิ้นปีการศึกษา 2557 ในเมนูเขตพื้นที่การศึกษา เมนูย่อยรายงานระดับเขต ดาวน์โหลดรายงานนักเรียนที่มีบัตรประชาชนซ้ำซ้อนต่างโรงเรียน ในหัวข้อสุดท้ายของรอบ 2557-3 (ล่างสุดของหน้านี้) แจ้งทางโรงเรียนให้ตรวจสอบ เพราะโรงเรียนจะไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้ หากโรงเรียนใดมีนักเรียนอยู่จริงให้รีบส่งเอกสารยืนยันตัวตนภายในวันที่ 10 เมษายน 2558 ก่อน 16.00 น. หลังจากวันที่ 15 จะเริ่มทำการย้ายนักเรียนที่ซ้ำซ้อนในกรณีนี้ออกจากโรงเรียนทุกโรงเรียนที่ ไม่ส่งเอกสารยืนยันตัวตน

  • โรงเรียนที่มีนักเรียนซ้ำซ้อนและไม่มีตัวตนอยู่ในระบบ ไม่ได้สอบปลายภาคที่โรงเรียนเรา ให้ย้ายออก
  • โรงเรียนที่ใส่บัตรประชาชนมาให้เต็ม 13 หลักเช่น 0000000000002, 0000000000000 ซ้ำกับรร.อื่นเป็นจำนวนหลายโรงเรียน นักเรียนเหล่านี้ควรมีบัตรประชาชนที่ไม่ซ้ำกับใคร กรณีนี้ให้ทำการแจ้งแก้ไขบัตรประชาชนให้ไม่ชนกับโรงเรียนอื่นภายในวันที่ 10 เมษายนเช่นกัน โดยส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชนเด็กและพิมพ์ข้อความในอีเมล์ขอแจ้งแก้บัตร ประชาชนนักเรียน หมายเลข … เป็น … แจ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ชื่อโรงเรียน ชื่อผู้ทำข้อมูลมาที่อีเมล์ bopp.dmc@gmail.com ถ้าหากตรวจพบว่าบัตรที่ส่งมานี้ไปชนกับเด็กคนอื่นอีกก็จะมีอีเมล์สอบถามให้ แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
  • เจ้าหน้าที่โรงเรียนสามารถดูรายการบัตรประชาชนซ้ำซ้อนต่างโรงเรียนได้ที่ เมนูโรงเรียน เมนูย่อยทะเบียนนักเรียนแยกชั้นเพศ จะมีตัวแดงในหัวข้อนักเรียนซ้ำซ้อนต่างโรงเรียน