เรียนเจ้าหน้าที่เขตฯ

ให้ส่งสำเนาหนังสือ แจ้งจัดตั้งโรงเรียน, ยุบเลิก, ยุบรวม ในรอบ 10. มิ.ย. 2558 ได้ที่ email bopp.dmc@gmail.com

สำหรับโรงเรียนที่แจ้งแล้วมีดังต่อไปนี้ ไม่ต้องส่งเอกสารซ้ำอีกครั้ง

จัดตั้งโรงเรียน

 1. สพป.ขอนแก่น เขต 5 บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
 2. สพม.เขต 34 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
 3. โรงเรียน Homeschool ตามเขตที่แจ้งมาทาง email เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 4. สพม เขต 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

ยุบเลิก/ยุบรวม

 1. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 58020156 บ้านห้วยม่วง ส.บ้านแม่เลาะ
 2. สพป.ลำปาง 2 52020164 บ้านสันดอนแก้ว
 3. สพป.ลำปาง 2 52020126 บ้านดอนไฟ
 4. สพป.ลำปาง 2 52020081 นาบ้านไร่วิทยาสาขาบ้านแม่แก่ง
 5. สพป.น่าน เขต 2 55020141 บ้านนากอก
 6. สพป.น่าน เขต 2 55020165 บ้านบวกหญ้า
 7. สพป.เลย เขต 2 42020164 บ้านเหล่าใหญ่
 8. สพป.เลย เขต 2 42020161 บ้านผาซำบอน
 9. สพป.ตรัง เขต 2 92020119 บ้านป่ายาง
 10. สพป.อุทัยธานี เขต 1 61010032 บ้านเขาน้อย
 11. สพป.สิงห์บุรี 17010114 บ้านหัวดง
 12. สพป.สิงห์บุรี 17010087 ชุมชนวัดเทพมงคล สาขาวัดป่าหวาย
 13. สพป.เชียงราย เขต 3 57030007 บ้านหนองครก
 14. สพป.เชียงราย เขต 3 57030016 บ้านแม่ลัว
 15. สพป.เชียงราย เขต 3 57030036 บ้านสันธาตุ
 16. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 80020019 วัดศิลา
 17. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 80020008 วัดวังม่วง
 18. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 80020007 บ้านทุ่งกรวด
 19. สพป.ชัยภูมิ เขต 1 36010128 บ้านโนนหมาว้อ
 20. สพป.ลพบุรี เขต 1 16010048 ค่ายพิบูลสงคราม
 21. สพป.ลำปาง เขต 1 52010003 บ้านหัวฝาย
 22. สพป.ลำปาง เขต 1 52010004 บ้านกล้วยแพะ
 23. สพป.ลำปาง เขต 1 52010151 บ้านปันเหนือ
 24. สพป.ลำปาง เขต 1 52010139 บ้านแหงเหนือ
 25. สพป.ลำปาง เขต 1 52010193 บ้านป่าไคร้
 26. สพป.พะเยา เขต 2 56020018 บ้านศรีจอมแจ้ง
 27. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 72010066 วัดราษฎร์บูรณะ
 28. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 72010000 วัดขวาง
 29. สพป.พะเยา เขต 1 56010081 บ้านทุ่งกาไชย
 30. สพป.ลำพูน เขต 1 51010046 วัดศรีบัวบาน

โอนไปสังกัดอื่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ)

 1. สพป.เชียงใหม่ เขต 2 50020142 ชุมชนบ้านดง
 2. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 80040023 วัดเขาพนมไตรรัตน์
 3. สพป.พัทลุง เขต 1 93010020 บ้านทุ่งลาน
 4. สพป.ลำพูน เขต 1 51010164 วัดป่าตาล
 5. สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช-พัทลุง) 93012029 มัธยมเกาะหมาก
 6. สพม.เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) 53012009 วังกะพี้พิทยาคม