ประกาศ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558

เปิดระบบให้ดาวน์โหลดรายงานสิ้นปีการศึกษา 2557 และแจ้ง URL ระบบต้นปี 10 มิ.ย. 2558

ระบบ Data Management Center สิ้นปีการศึกษา 2557 ได้ทำการนับรายงานจำนวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
– รายงานจำนวนสถิติทั้งหมด (นี่นำไปจัดสรรงบประมาณหลังจากนี้) จะไม่นับรวมนักเรียนที่มีอายุน้อยกว่า 4 ปี (อนุบาลนับตั้งแต่วันที่ 16 พค 2557, ประถมขึ้นไปใช้นับปี) และไม่นับนักเรียนที่มีอายุเกิน 20 ปี

– ส่วนรายชื่อจะมีนักเรียนที่มีอายุน้อยและอายุเกินเข้ามาด้วยเพื่อสามารถตรวจสอบได้ (กำลังอยู่ในระหว่างสร้างรายงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 18 พ.ค. 2558)

*** หากตรวจสอบว่านักเรียนที่อายุน้อยกว่าเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์เหล่านี้ไม่ได้มีตัวตนจริงอยู่ในโรงเรียน สพฐ. จะมีมาตรการตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนเหล่านี้เป็นการพิเศษต่อไป

–  จากการสุ่มตรวจรายงานจำนวนเด็กจบ ชั้น ป.6 ม.3 ม.6 บางโรงเรียนจะเป็น 0 ทั้งๆที่โรงเรียนนี้ต้องทำสอบได้/สอบตกตามคู่มือ ยังคงมีโรงเรียนที่จำหน่ายนักเรียนออกไปในสถานะจบชั้นสูงสุดผิดอยู่เป็นจำนวนมาก

สนผ. จะทำรายการแจ้งรายชื่อโรงเรียนเหล่านี้ให้กลับมาทำข้อมูลใหม่รอบสิ้นปี 2557 อีกครั้งเนื่องจากทำจบผิดขั้นตอนไม่ยอมอ่านคำเตือนและคู่มือที่อธิบายไว้แล้วอย่างชัดเจน

เขตฯที่ตรวจสอบเจอข้อมูลทำจบผิดขั้นตอนไม่ควรนำข้อมูลไปใช้ เพราะนักเรียนที่มีอยู่จะไม่ครบรอบสิ้นปีการศึกษา 2557 หากพบข้อมูลผิดปกติก่อนรายงานจำหน่ายผิดขึ้นหน้าเว็บกลางให้รีบแจ้งมาที่ email bopp.dmc@gmail.com โดยด่วนที่สุด

ระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบ 10 มิ.ย. 2558 จะเปิดดำเนินการได้ในวันที่ 15 พ.ค. 2558 ที่ url http://portal.bopp-obec.info/obec58/