ตามประกาศระบบ Data Management Center วันที่ 8 พ.ค. 2558

การสุ่มตรวจรายงานจำนวนเด็กจบ ชั้น ป.6 ม.3 ม.6 บางโรงเรียนจะเป็น 0 ทั้งๆที่โรงเรียนนี้ต้องทำสอบได้/สอบตกตามคู่มือ ยังคงมีโรงเรียนที่จำหน่ายนักเรียนออกไปในสถานะจบชั้นสูงสุดผิดอยู่เป็น จำนวนมาก
การตรวจสอบ
สังเกตุได้จากรร จะมีนร. อยู่ในชั้นสูงสุดของโรงเรียนตัวเอง (ป6, ม.3, ม.6,ปวช,3) เป็นจำนวน 0 คน
ให้แก้ไขด่วนที่สุดภายในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้
ขณะนี้ผู้ดูแลระบบได้ยกเลิกการยืนยันของโรงเรียนเหล่านี้แล้ว และจะไม่มีปุ่มยืนยันให้
– รบกวนเขตประสานงานโรงเรียนเหล่านี้ตรวจว่าทำจบถูกต้องจริงหรือไม่ หากยืนยันว่าทำถูกต้องแล้ว แจ้งกลับ email bopp.dmc@gmail.com
– ถ้าตรวจสอบว่าทำผิดขั้นตอนให้ทำการย้ายเข้ากลับมาและไปทำสอบได้/สอบตกตามกระบวนการให้ถูกต้อง เสร็จแล้วแจ้งกลับ email bopp.dmc@gmail.com เช่นกัน
หลังจากที่แก้ไขนักเรียนชั้นสูงสุดกลับมาแล้ว ให้ไปแก้ไขข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ใส่จำนวนห้องให้ถูกต้องด้วย

เขตฯ เหล่านี้ยังไม่ควรนำข้อมูลไปใช้ เพราะนักเรียนที่มีอยู่จะไม่ครบรอบสิ้นปีการศึกษา 2557 ต้องแก้ข้อมูลให้เสร็จเสียก่อน

ดาวโหลดรายชื่อโรงเรียนที่มีโอกาสทำข้อมูลจบการศึกษาผิดขั้นตอนไปจำหน่ายชั้นสูงสุด
ดาวโหลดรายชื่อโรงเรียนที่มีโอกาสทำข้อมูลจบการศึกษาผิดขั้นตอนไปย้ายออกชั้นสูงสุด