ระบบเปิดให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลระยะที่ 1/2558 แล้วตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2558 จนถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2558 ให้โรงเรียนเร่งดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลาเที่ยงคืน โรงเรียนที่ยืนยันข้อมูลไม่ทัน สพฐ. จะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ล่าช้าหรือไม่จัดสรรงบประมาณให้

link ระยะที่ 1/2558 http://portal.bopp-obec.info/obec58/
ดาวน์โหลดคู่มือที่นี่