ประกาศการเรียกเงินอุดหนุนรายหัวภาคเรียนที่ 2/2557 คืนกรณีนักเรียนซ้ำซ้อน
1.หนังสือนำ
2.บัญชีซ้ำซ้อน ราย สพท.
3.รายโรง

4. สรุปรายโรง ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
5. นักเรียนซ้ำซ้อน ราย สพท.  6. นักเรียนซ้ำซ้อน รายโรง
7.บัญชีหักเงินอุดหนุนซ้ำซ้อน ราย สพท. และรายโรง

รายชื่อที่งบประมาณแจ้ง ขอข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฏาคม 2558 ตรวจสอบแล้วยังมีโรงเรียนจำนวนมากยังไม่ได้ตรวจสอบและยืนยันตัวตนนักเรียนที่เรียนอยู่

ขอความกรุณาเจ้าหน้าที่เขตดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนที่ซ้ำซ้อนกับโรงเรียนต่างสังกัดที่ ระบบ Data management center ปี 2558 เทอม 2 เมนูเขตพื้นที่การศึกษา รายงานระดับเขต รายชื่อที่ดาวน์โหลดมาจะเป็นรายชื่อปัจจุบันที่โรงเรียนส่งข้อมูลเข้ามาที่ระบบ Data management center แล้ว ณ วันที่ 11 ส.ค. 2558 เป็นต้นไป ( update ใหม่ทุกๆวัน)

Selection_012

แจ้งรายชื่อให้โรงเรียนตรวจสอบและส่งเอกสารยืนยันผ่านทางระบบ Data management center ปี 2558 เทอม 2 เมนูโรงเรียน อัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนนักเรียนเท่านั้น

สิ้นสุดการอัพโหลดเอกสารยืนยันตัวตนภายในวันที่31 สิงหาคม 2558